Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện tập

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) (67,2 : 7);                           b) (3,44 : 4);

c) (42,7 : 7);                           d) (46,827 : 9)

Phương pháp giải:

– Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

– Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

– Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 9 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a)

1658106952 645 bai 2a Trường THPT Thu Xà

Trong phép chia này, thương là (1,24), số dư là (0,12).

Thử lại: (1,24 × 18 + 0,12 = 22,44)

b) Tìm số dư của phép chia sau:

1658106953 882 bai 2b Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư để tìm số dư của phép chia.

Lời giải chi tiết:

b) Dóng thẳng cột dấu phẩy ở số bị chia xuống vị trí của số dư ta tìm được số dư là (0,14).

Vậy trong phép chia này, thương là (2,05), số dư là (0,14).

Thử lại: (2,05times 21 + 0,14 = 43,19).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

(a);26,5 : 25);                                       (b);12,24 : 20)

Chú ý : Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số (0) vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. Chẳng hạn:

1658106953 781 bai 3 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học. 

Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta có thể chia tiếp bằng cách: viết thêm chữ số (0) vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia. 

Lời giải chi tiết:

1658106954 834 tr loi bai 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có (8) bao gạo nặng (243,2 kg). Hỏi (12) bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Ta có thể giải bằng hai cách:

Cách 1: Rút về đơn vị.

Tìm số gạo của 1 bao, sau đó tìm số gạo của 12 bao.

Cách 2: Tìm tỉ số.

Tìm tỉ số của 12 bao và 8 bao, sau đó tìm số gạo của 12 bao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 bao gạo: 243,2kg

12 bao gạo: …. kg?

Cách 1:

Mỗi bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            (243,2 : 8 = 30,4;(kg))

(12) bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            ( 30,4 times 12 = 364,8;(kg))

                                      Đáp số: (364,8kg.)

Cách 2:

(12) bao gạo gấp (8) bao gạo số lần là:

            (12 : 8 =  dfrac{12}{8}= 1,5) (lần)

(12) bao cân nặng số ki-lô-gam là:

            (243,2 times 1,5 = 364,8;(kg))

                                      Đáp số: (364,8kg.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button