Tâm lý học nhận thức (Cognitive Psychology)

Tâm lý học nhận thức (Cognitive Psychology) là một nhánh quan trọng trong tâm lý học. Với những đóng góp không nhỏ, Cognitive Psychology đã tạo được tiếng vang trong suốt thời gian dài. Vậy:

 Tâm lý học nhận thức (Cognitive Psychology) là gì?

Tâm lý học nhận thức là nghiên cứu khoa học về tâm trí như một bộ xử lý thông tin.

Các nhà tâm lý học nhận thức cố gắng xây dựng các mô hình nhận thức về quá trình xử lý thông tin diễn ra bên trong tâm trí con người, bao gồm nhận thức, sự chú ý, ngôn ngữ, trí nhớ, suy nghĩ và ý thức.

Tâm lý học nhận thức - Cognitive Psychology

Tâm lý học nhận thức – Cognitive Psychology

Tâm lý học nhận thức trở nên có tầm quan trọng lớn vào giữa những năm 1950. Một số yếu tố quan trọng trong việc này:

 • Sự không hài lòng với cách tiếp cận theo chủ nghĩa hành vi khi nhấn mạnh đơn giản vào hành vi bên ngoài hơn là các quá trình bên trong.
 • Sự phát triển của các phương pháp thí nghiệm tốt hơn.
 • So sánh giữa con người và máy tính xử lý thông tin .

Sự nhấn mạnh của tâm lý học đã chuyển khỏi nghiên cứu hành vi có điều kiện và các quan niệm phân tâm học về nghiên cứu tâm trí, hướng tới hiểu biết về xử lý thông tin của con người, sử dụng điều tra phòng thí nghiệm nghiêm ngặt và chặt chẽ.

Tìm hiểu: Tâm lý học hành vi

Lịch sử hình thành

 • Kohler (1925) đã xuất bản một cuốn sách tên là The Mentality of Apes . Trong đó, ông báo cáo các quan sát cho thấy rằng động vật có thể thể hiện hành vi sâu sắc. Ông bác bỏ chủ nghĩa hành vi để ủng hộ một cách tiếp cận được gọi là tâm lý học Gestalt.
 • Norbert Wiener (1948) xuất bản Điều khiển học hay Điều khiển và Giao tiếp trong Động vật, Máy móc, giới thiệu các thuật ngữ như đầu vào và đầu ra.
 • Tolman (1948) nghiên cứu về bản đồ nhận thức – huấn luyện chuột trong mê cung, cho thấy rằng động vật có biểu hiện bên trong của hành vi.
 • Sự ra đời của Tâm lý học Nhận thức thường bắt nguồn từ cuốn “ The Magical Number 7 Plus or Minus 2 ” của George Miller (1956) .
 • Sự phát triển của Newell và Simon (1972) về Trình giải quyết vấn đề chung.
 • Năm 1960, Miller thành lập Trung tâm Nghiên cứu Nhận thức tại Harvard cùng với nhà phát triển nhận thức nổi tiếng, Jerome Bruner.
 • Ulric Neisser (1967) xuất bản cuốn ” Cognitive Psychology” , đánh dấu sự khởi đầu chính thức của phương pháp tiếp cận nhận thức.

Tìm hiểu về: Phân tâm học

George A. Miller cha đẻ của Tâm lý học Nhận thức

Trí óc con người hoạt động giống như một chiếc máy tính: Nó thu thập, lưu, sửa đổi và truy xuất thông tin. George A. Miller, một trong những người sáng lập ra tâm lý học nhận thức, là người tiên phong công nhận rằng tâm trí con người có thể được hiểu bằng cách sử dụng một mô hình xử lý thông tin.

Những hiểu biết sâu sắc của ông đã giúp đưa nghiên cứu tâm lý học vượt ra ngoài các phương pháp hành vi đã thống trị lĩnh vực này trong suốt những năm 1950. Năm 1991, ông được trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc hiểu biết về tâm trí con người.

Miller đã qua đời vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, ông cũng là người đi đầu trong nghiên cứu về trí nhớ ngắn hạn và ngôn ngữ học. Trong Bài phát biểu chính mà ông phát biểu tại Hội nghị thường niên APS đầu tiên năm 1989, Miller nói rằng ngôn ngữ phải là yếu tố then chốt của bất kỳ lý thuyết tâm lý học nào bởi vì nó là phương tiện làm cho các hiện tượng tâm lý riêng tư hoặc nội tâm có thể quan sát, đo lường được và công khai.

MUA SÁCH TÂM LÝ HỌC TẠI ĐÂY!

George A. Miller

George A. Miller

Những giả định cơ bản trong Tâm lý học nhận thức

Dưới đây là những giả định cơ bản nhất trong Tâm lý học nhận thức:

1. Các quá trình trung gian xảy ra giữa kích thích và phản ứng:

Các nhà hành vi học bác bỏ ý tưởng nghiên cứu tâm trí bởi vì các quá trình tinh thần bên trong không thể được quan sát và đo lường một cách khách quan.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học nhận thức coi việc xem xét các quá trình tinh thần của một sinh vật là điều cần thiết và những tác động này ảnh hưởng đến hành vi như thế nào.

Thay vì các liên kết kích thích-phản ứng đơn giản như Behaviorism đề xuất, các quá trình trung gian của sinh vật rất quan trọng cần phải hiểu. Nếu không có sự hiểu biết này, các nhà tâm lý học không thể có sự hiểu biết đầy đủ về hành vi.

Tham khảo: Tâm lý học Tội phạm

2. Tâm lý học nên được xem như một môn khoa học:

Các nhà tâm lý học nhận thức noi gương các nhà hành vi trong việc ưa thích các phương pháp khách quan, có kiểm soát, khoa học để điều tra hành vi.

Họ sử dụng kết quả điều tra làm cơ sở để đưa ra suy luận về các quá trình tâm thần.

3. Con người chính là một bộ xử lý thông tin cao cấp, đặc biệt:

Quá trình xử lý thông tin ở người tương tự như trong máy tính, và dựa trên việc chuyển đổi thông tin, lưu trữ thông tin và lấy thông tin từ bộ nhớ.

Các mô hình xử lý thông tin của các quá trình nhận thức (như trí nhớ và sự chú ý ) cho rằng các quá trình tinh thần tuân theo một trình tự rõ ràng.

Cognitive Psychology là gì?

Cognitive Psychology là gì?

Ví dụ:

 • Quá trình đầu vào liên quan đến việc phân tích các kích thích.
 • Quá trình lưu trữ bao gồm tất cả mọi thứ xảy ra với các kích thích bên trong não và có thể bao gồm mã hóa + thao tác các kích thích.
 • Các quá trình đầu ra có trách nhiệm chuẩn bị một phản ứng thích hợp với một tác nhân kích thích.

Tham khảo: Tâm lý học tích cực

Phương pháp tiếp cận nhận thức

Rất giống vật lý, các thí nghiệm và mô phỏng/mô hình hóa là những công cụ nghiên cứu chính trong tâm lý học nhận thức. Thông thường, các dự đoán của các mô hình được so sánh trực tiếp với hành vi của con người.

Với sự dễ dàng tiếp cận và sử dụng rộng rãi các kỹ thuật hình ảnh não, tâm lý học nhận thức đã chứng kiến ​​ảnh hưởng ngày càng tăng của khoa học thần kinh nhận thức trong thập kỷ qua. Hiện nay có ba cách tiếp cận chính trong tâm lý học nhận thức là: Thực nghiệm, tính toán và thần kinh .

 • Tâm lý học nhận thức thực nghiệm coi tâm lý học nhận thức là một trong những khoa học tự nhiên và áp dụng các phương pháp thực nghiệm để khảo sát nhận thức của con người. Các phản ứng tâm sinh lý, thời gian phản hồi và theo dõi mắt thường được đo lường trong tâm lý học nhận thức thực nghiệm.
 • Tâm lý học nhận thức tính toán phát triển các mô hình toán học và tính toán về nhận thức của con người dựa trên các biểu diễn ký hiệu và ký hiệu con, và các hệ thống động lực học.
 • Tâm lý học nhận thức thần kinh sử dụng hình ảnh não (ví dụ: EEG, MEG, fMRI, PET, SPECT, Hình ảnh quang học) và các phương pháp sinh học thần kinh (ví dụ, bệnh nhân tổn thương) để hiểu cơ sở thần kinh của nhận thức con người.

Cụ thể như sau:

Giả định cơ bản

 • Tâm lý học nhận thức là một môn khoa học thuần túy, chủ yếu dựa trên các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
 • Hành vi có thể được giải thích phần lớn theo cách thức hoạt động của tâm trí, tức là cách tiếp cận xử lý thông tin.
 • Tâm trí hoạt động theo cách tương tự như máy tính: nhập, lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
 • Quá trình trung gian xảy ra giữa kích thích và phản ứng.

Các tính năng chính

 • Các quy trình hòa giải
 • Xử lý thông tin
 • Tương tự máy tính
 • Nội tâm (Wundt)
 • Nomothetic (nghiên cứu nhóm)
 • Lược đồ

Phương pháp luận/Nghiên cứu

 • Nghiên cứu điển hình (HM, KF)
 • Thử nghiệm phòng thí nghiệm
 • Quan sát (Piaget)
 • Mô hình hóa máy tính
 • Phỏng vấn (Kohlberg, Piaget)

Lĩnh vực ứng dụng

 • Trị liệu (CBT)
 • Giáo dục (Piaget)
 • Giáo dục (Vygotsky)
 • Giáo dục (Bruner)
 • Khoa học thần kinh nhận thức
 • Phát triển đạo đức (Kohlberg)
 • Phát triển đạo đức (Piaget)
 • Sự thông minh
 • Phong cách học tập (Kolb)
 • Ký ức
 • Quên
 • Phiền muộn
 • Nhận thức
 • Chú ý
 • Lời khai nhân chứng

Các lĩnh vực phụ của Tâm lý học Nhận thức

Theo truyền thống, tâm lý học nhận thức bao gồm nhận thức của con người, sự chú ý, học tập, trí nhớ, hình thành khái niệm, lý luận, phán đoán, ra quyết định, giải quyết vấn đề và xử lý ngôn ngữ. Đối với một số người, các yếu tố xã hội và văn hóa, cảm xúc, ý thức, nhận thức của động vật, các phương pháp tiếp cận tiến hóa cũng đã trở thành một phần của tâm lý học nhận thức.

Trong đó:

Nhận thức

Những người nghiên cứu tri giác tìm cách hiểu cách chúng ta xây dựng các diễn giải chủ quan về thông tin gần từ môi trường. Hệ thống tri giác bao gồm các giác quan riêng biệt (ví dụ: thị giác, thính giác, thính giác) và các mô-đun xử lý (ví dụ: hình thức, chuyển động; Livingston & Hubel, 1988; Ungerleider & Mishkin, 1982; Julesz, 1971) và các mô-đun phụ (ví dụ: Lu & Sperling, 1995) đại diện cho các khía cạnh khác nhau của thông tin kích thích.

Các nhà tâm lý học nhận thức đã nghiên cứu những đặc tính này theo kinh nghiệm bằng các phương pháp tâm sinh lý và hình ảnh não bộ. Các mô hình tính toán, dựa trên các nguyên tắc sinh lý học, đã được phát triển cho nhiều hệ thống tri giác (Grossberg & Mingolla, 1985; Marr, 1982).

Chú ý

 • Sự chú ý giải quyết vấn đề quá tải thông tin trong các hệ thống xử lý nhận thức bằng cách chọn một số thông tin để xử lý thêm, hoặc bằng cách quản lý các tài nguyên được áp dụng cho một số nguồn thông tin đồng thời (Broadbent, 1957; Posner, 1980; Treisman, 1969).
 • Nhiều điều tra thực nghiệm về sự chú ý tập trung vào cách thức và lý do sự chú ý cải thiện hiệu suất, hoặc việc thiếu chú ý cản trở hiệu suất như thế nào (Posner, 1980; Weichselgartner & Sperling, 1987; Chun & Potter, 1995; Pashler, 1999).
 • Phân tích lý thuyết về sự chú ý đã thực hiện một số cách tiếp cận chính để xác định các cơ chế của sự chú ý: Cách tiếp cận phát hiện tín hiệu (Lu & Dosher, 1998) và cách tiếp cận lựa chọn tương tự (Bundesen, 1990; Logan, 2004).

Học tập

Nghiên cứu về học tập bắt đầu bằng việc phân tích các hiện tượng học tập ở động vật (ví dụ: môi trường sống, điều hòavà học theo công cụ, dự phòng và kết hợp) và mở rộng sang việc học thông tin nhận thức hoặc khái niệm của con người (Kandel, 1976; Estes, 1969; Thompson, 1986).

Các nghiên cứu nhận thức về học tập ngầm nhấn mạnh ảnh hưởng chủ yếu tự động của kinh nghiệm trước đó đối với hiệu suất và bản chất của kiến ​​thức thủ tục (Roediger, 1990). Các nghiên cứu về học khái niệm nhấn mạnh bản chất của việc xử lý thông tin đến, vai trò của việc xây dựng và bản chất của biểu diễn được mã hóa (Craik, 2002).

Những người sử dụng nghiên cứu hình ảnh và tổn thương điều tra vai trò của bộ não cụ thể hệ thống (ví dụ: hệ thống thùy thái dương) cho một số lớp học theo từng giai đoạn nhất định và vai trò của hệ thống tri giác trong học tập ngầm (Tulving, Gordon Hayman, & MacDonald, 1991; Gabrieli, Fleischman, Keane, Reminger, & Morell, 1995; Grafton, Hazeltine, & Ivry, 1995).

Các nghiên cứu nhận thức về học tập

Các nghiên cứu nhận thức về học tập

Trí nhớ

Nghiên cứu khả năng và sự mong manh của trí nhớ con người là một trong những khía cạnh phát triển nhất của tâm lý học nhận thức. Nghiên cứu trí nhớ tập trung vào cách ký ức được thu nhận, lưu trữ và truy xuất.

Các miền bộ nhớ đã được phân chia theo chức năng thành bộ nhớ cho các dữ kiện, cho các thủ tục hoặc kỹ năng, và khả năng làm việc + bộ nhớ ngắn hạn.

Các phương pháp tiếp cận thử nghiệm đã xác định các loại bộ nhớ có thể phân ly (ví dụ: theo thủ tục và theo tập; Squire & Zola, 1996) hoặc các hệ thống xử lý giới hạn dung lượng như bộ nhớ ngắn hạn hoặc bộ nhớ làm việc (Cowan, 1995; Dosher, 1999).

Các cách tiếp cận tính toán mô tả bộ nhớ như các mạng mệnh đề, hoặc như các biểu diễn ba chiều hoặc tổng hợp và các quá trình truy xuất (Anderson, 1996, Shiffrin & Steyvers, 1997). Các nghiên cứu hình ảnh não và tổn thương xác định các vùng não có thể tách rời hoạt động trong quá trình lưu trữ hoặc truy xuất từ ​​các hệ thống xử lý riêng biệt (Gabrieli, 1998).

MUA SÁCH TÂM LÝ HỌC TẠI ĐÂY!

Hình thành khái niệm

Sự hình thành khái niệm đề cập đến khả năng tổ chức nhận thức và phân loại kinh nghiệm bằng cách xây dựng các phạm trù phù hợp về mặt chức năng. Phản ứng đối với một kích thích cụ thể. Khả năng học các khái niệm đã được chứng minh là phụ thuộc vào độ phức tạp của phạm trù trong không gian và bởi mối quan hệ của các biến thể giữa các mẫu của khái niệm với các chiều cơ bản và dễ tiếp cận của biểu diễn (Ashby, 2000).

Phán quyết và quyết định

Phán đoán và quyết định của con người là phổ biến – hành vi tự nguyện đòi hỏi sự phán xét và lựa chọn một cách hoàn toàn hoặc rõ ràng. Cơ sở lịch sử của sự lựa chọn dựa trên các mô hình quy chuẩn hoặc hợp lý và các quy tắc tối ưu, bắt đầu với lý thuyết tiện ích kỳ vọng (von Neumann & Morgenstern 1944; Luce, 1959).

Phân tích sâu rộng đã xác định được những thất bại phổ biến của các mô hình hợp lý do đánh giá khác biệt giữa rủi ro và phần thưởng (Luce và Raiffa, 1989), đánh giá sai lệch về xác suất (Kahneman & Tversky, 1979) và những hạn chế trong xử lý thông tin của con người (ví dụ, Russo & Dosher, 1983).

Các phương pháp tính toán mới dựa trên các phân tích hệ thống động về phán đoán và lựa chọn (Busemeyer & Johnson, 2004), và mạng lưới niềm tin đưa ra lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí (Fenton & Neil, 2001) cho các tình huống phức tạp hơn. Nghiên cứu về việc ra quyết định đã trở thành một chủ đề tích cực trong khoa học thần kinh nhận thức (Bechara, Damasio và Damasio, 2000).

Lập luận

Lập luận là quá trình mà các đối số logic được đánh giá hoặc xây dựng. Các nghiên cứu ban đầu về lý luận tập trung vào mức độ mà con người áp dụng đúng các quy tắc suy luận có nguồn gốc triết học trong suy luận (ví dụ: A ngụ ý B; Nếu A thì B). Và nhiều cách mà con người không đánh giá cao một số suy luận và kết luận sai lệch những suy luận khác.

Những điều này đã được mở rộng đến những hạn chế trong lập luận với các âm tiết hoặc định lượng (Johnson-Laird, Byne và Schaeken, 1992; Rips và Marcus, 1977). Ngược lại, suy luận quy nạp phát triển một giả thuyết phù hợp với một tập hợp các quan sát hoặc lý do bằng phép loại suy (Holyoak và Thagard, 1995).

Thông thường, lý luận bị ảnh hưởng bởi các phán đoán, ngụy biện, tính đại diện của bằng chứng, và các hiện tượng đóng khung khác (Kahneman, Slovic, Tversky, 1982).

Giải quyết vấn đề

Tâm lý học nhận thức về giải quyết vấn đề là nghiên cứu về cách con người theo đuổi hành vi hướng đến mục tiêu. Phân tích không gian-trạng thái tính toán và mô phỏng máy tính giải quyết vấn đề của Newell và Simon (1972) và phân tích thực nghiệm và kinh nghiệm của Wickelgren (1974) cùng nhau đã thiết lập phương pháp tâm lý nhận thức để giải quyết vấn đề.

Giải quyết một vấn đề được hiểu là việc tìm kiếm các phép toán để chuyển từ trạng thái ban đầu sang trạng thái mục tiêu trong một không gian vấn đề bằng cách sử dụng các giải pháp thuật toán. Việc trình bày vấn đề là rất quan trọng trong việc tìm ra giải pháp (Zhang, 1997).

Giải quyết vấn đề có thể tham gia vào nhận thức, trí nhớ, sự chú ý và chức năng điều hành, và do đó nhiều vùng não có thể tham gia vào các nhiệm vụ giải quyết vấn đề,

Xử lý ngôn ngữ

Trong khi các phương pháp tiếp cận ngôn ngữ học tập trung vào các cấu trúc chính thức của ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ (Chomsky, 1965), tâm lý học nhận thức lại tập trung vào việc tiếp thu ngôn ngữ, lĩnh hội ngôn ngữ, sản sinh ngôn ngữ và tâm lý đọc (Kintsch 1974; Pinker, 1994; Levelt, 1989).

Tâm lý học Ngôn ngữ đã nghiên cứu việc mã hóa và truy cập từ vựng của các từ, các quá trình phân tích cú pháp và biểu diễn ở cấp độ câu, và các biểu diễn chung của các khái niệm, ý chính, suy luận và các giả định ngữ nghĩa.

Các mô hình tính toán đã được phát triển cho tất cả các cấp độ này, bao gồm hệ thống từ vựng, hệ thống phân tích cú pháp, hệ thống biểu diễn ngữ nghĩa và đọc thành tiếng (Seidenberg, 1997; Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, & Ziegler, 2001; Just, Carpenter và Woolley, 1982; Thorne, Bratley & Dewar, 1968; Schank và Abelson, 1977; Massaro, 1998).

Ưu nhược điểm của Tâm lý học nhận thức

Điểm mạnh:

Cách tiếp cận nhận thức có ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực tâm lý học (ví dụ: sinh học, xã hội, hành vi, phát triển, v.v.).

Một điểm mạnh của phương pháp tiếp cận nhận thức là nó luôn sử dụng các phương pháp nghiên cứu có kiểm soát cao và nghiêm ngặt để cho phép các nhà nghiên cứu suy ra các quá trình nhận thức tại nơi làm việc. Điều này liên quan đến việc sử dụng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm để tạo ra dữ liệu khách quan, đáng tin cậy.

Cách tiếp cận nhận thức có lẽ là cách tiếp cận chiếm ưu thế nhất trong tâm lý học ngày nay và đã được áp dụng cho một loạt các bối cảnh lý thuyết và thực tiễn. Kết hợp dễ dàng với các cách tiếp cận: ví dụ: Chủ nghĩa hành vi + tâm lý học nhận thức = lý thuyết học tập xã hội; sinh học + tâm lý học nhận thức = tâm lý học tiến hóa.

Hạn chế:

Tâm lý học nhận thức có sự tập trung hẹp vào các quá trình tinh thần. Ví dụ, việc sử dụng phép loại suy máy tính có nghĩa là các nhà nghiên cứu xử lý thông tin tập trung chủ yếu vào các khía cạnh logic của quá trình xử lý nhận thức. Ít tập trung hơn vào các khía cạnh cảm xúc, sáng tạo và xã hội, dù nó cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ.

Tâm lý học nhận thức thường dựa vào sự so sánh với cách máy tính hoạt động như một cách có thể mà tâm trí có thể hoạt động. Đây có thực sự là cách bộ não hoạt động? Thực tế thì bộ não mạnh mẽ và linh hoạt hơn vô hạn so với máy tính tiên tiến nhất.

Xem: 6+ học thuyết tâm lý học hiện đại nổi tiếng

Những ý kiến đánh giá về chủ nghĩa tâm lý học nhận thức

BF Skinner chỉ trích cách tiếp cận nhận thức vì ông tin rằng chỉ nên nghiên cứu hành vi phản ứng với kích thích bên ngoài vì điều này có thể được đo lường một cách khoa học.

Do đó, các quá trình trung gian (giữa kích thích và phản ứng) không tồn tại vì chúng không thể được nhìn thấy và đo lường. Skinner tiếp tục tìm ra các vấn đề với các phương pháp nghiên cứu nhận thức, cụ thể là xem xét nội tâm (như Wilhelm Wundt đã sử dụng ) do tính chất chủ quan và phi khoa học của nó.

Nhà tâm lý học nhân văn Carl Rogers tin rằng việc sử dụng các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của tâm lý học nhận thức có giá trị sinh thái thấp và tạo ra một môi trường nhân tạo do sự kiểm soát đối với các biến số . Rogers nhấn mạnh một cách tiếp cận toàn diện hơn để hiểu hành vi.

Các xử lý thông tin mô hình quan điểm tâm lý học nhận thức rằng tâm trí về một máy tính khi xử lý thông tin. Tuy nhiên, mặc dù có những điểm tương đồng giữa bộ óc con người và hoạt động của máy tính (đầu vào và đầu ra, hệ thống lưu trữ, việc sử dụng bộ xử lý trung tâm) nhưng sự tương tự của máy tính vẫn bị nhiều người chỉ trích.

Chủ nghĩa giảm thiểu máy móc (tính đơn giản) như vậy bỏ qua ảnh hưởng của cảm xúc và động lực của con người lên hệ thống nhận thức và điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến khả năng xử lý thông tin của chúng ta.

Chủ nghĩa hành vi cho rằng con người sinh ra là một phiến đá trống (tabula rasa) và không được sinh ra với các chức năng nhận thức như lược đồ , trí nhớ hay nhận thức .

Cách tiếp cận nhận thức không phải lúc nào cũng thừa nhận các yếu tố vật lý (lại: tâm lý sinh học ) và môi trường (lại: Chủ nghĩa hành vi) trong việc xác định hành vi.

Tâm lý học nhận thức đã ảnh hưởng và tích hợp với nhiều cách tiếp cận và lĩnh vực nghiên cứu khác để tạo ra, ví dụ, lý thuyết học tập xã hội , tâm lý học thần kinh nhận thức và trí tuệ nhân tạo (AI).

Một điểm mạnh khác là các nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực tâm lý học này rất thường có ứng dụng trong thế giới thực. Ví dụ, liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) rất hiệu quả để điều trị trầm cảm (Hollon & Beck, 1994), và hiệu quả vừa phải đối với các vấn đề lo âu (Beck, 1993). Cơ sở của CBT là thay đổi cách mọi người xử lý suy nghĩ của họ để làm cho họ tốt hơn hoặc tích cực hơn.

Vậy là bạn đã hiểu được phần nào Cognitive Psychology – Tâm lý học nhận thức là gì? Những giả định cơ bản, quan điểm và lịch sử hình thành của học thuyết này rồi chứ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button