Giáo dục

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm để phân loại học sinh. Thông qua bài khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh sẽ xác định rõ năng lực và thái độ học tập của bản thân, qua đó nắm bắt được chính xác tình hình học hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. Vậy sau đây là 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD & ĐT ………………

Trường THCS ……………………

ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán – Lớp: 8

Năm học 2022– 2023

Thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Nếu x+|x|=0 thì

A. x<0

B. x>0

Câu 2:Tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 9cm ; AC= 12cm. Độ dài cạnh BC là:

A. 12 cm

B. 15 cm

C. 14 cm

D. 13 cm

Câu 3: Bậc của đa thức là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 2018

Câu 4:

Tam giác ABC có AB=1cm, AC=4cm, BC=a(cm) (. Khi đó ta có ().

B. a=3

D. a=5

B. TƯ LUẬN: (8.0 điểm).

Câu 1: (1.5 điểm). Tính bằng cách hợp lý

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x biết :

Câu 3: (1.5 điểm). Cho hai đa thức

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức Pxtheo lũy thừa giảm của biến

b) Tính

Câu 4: (2.0 điểm). Cho tam giác holder. Vẽ tia song song với cạnh nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa điểm C. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho

a) Chứng minh rằng tia BD là phân giác của

b) Đường trung trực của canh BC cắt cạnh AC tại E. Chứng minh rằng tia BC là phân giác của

c) Chứng minh rằng

Câu 5: (0.5 điểm). Cho 4 số dương biết rằng Chứng minh rằng 4 số này lập thành một tỉ lệ thức

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button